Saaren Vaarin satudiplomi perheille ja ryhmille Kotkassa

Saaren Vaarin satudiplomi perheille ja ryhmille Kotkassa

Per­heet ja lap­si­ryh­mät, esi­mer­kik­si päi­vä­ko­dit, voi­vat nyt suo­rit­taa Kot­kan kau­pun­gin­kir­jas­ton sa­tu­dip­lo­min. Sa­tu­dip­lo­mil­la kir­jas­to ha­lu­aa nos­taa esil­le lap­sel­le lu­ke­mi­sen tär­keyt­tä. Sa­tu­dip­lo­mi suo­ri­te­taan lu­ke­mal­la tai kuun­te­le­mal­la lap­sen kans­sa kah­dek­san sa­tua tai kir­jaa. Dip­lo­min suo­rit­ta­mi­ses­ta saa muis­tok­si sa­tu­dip­lo­min. Ai­kaa dip­lo­min suo­rit­ta­mi­seen on 31. tou­ko­kuu­ta 2022 saak­ka.

Per­heet ja lap­si­ryh­mät, esi­mer­kik­si päi­vä­ko­dit, voi­vat nyt suo­rit­taa Kot­kan kau­pun­gin­kir­jas­ton sa­tu­dip­lo­min. Sa­tu­dip­lo­mil­la kir­jas­to ha­lu­aa nos­taa esil­le lap­sel­le lu­ke­mi­sen tär­keyt­tä. Sa­tu­dip­lo­mi suo­ri­te­taan lu­ke­mal­la tai kuun­te­le­mal­la lap­sen kans­sa kah­dek­san sa­tua tai kir­jaa. Dip­lo­min suo­rit­ta­mi­ses­ta saa muis­tok­si sa­tu­dip­lo­min. Ai­kaa dip­lo­min suo­rit­ta­mi­seen on 31. tou­ko­kuu­ta 2022 saak­ka. Uu­si sa­tu­dip­lo­mi kir­ja­lis­toi­neen jul­kais­taan joka vuo­si lo­ka­kuus­sa vie­tet­tä­väl­lä Sa­tu­vii­kol­la.

Sa­tu­dip­lo­mi­li­puk­keen, jo­hon lu­e­tut kir­jat tai sa­dut mer­ki­tään, voi nou­taa kir­jas­tos­ta tai tu­los­taa kyy­ti.fin­na.fi -verk­ko­kir­jas­tos­ta Lap­set ja nuo­ret -si­vul­ta. Täy­tet­ty li­pu­ke pa­lau­te­taan kir­jas­toon, jos­ta saa muis­tok­si sa­tu­dip­lo­min. Kir­jas­toon pa­lau­te­tul­la li­puk­keel­la osal­lis­tuu myös pal­kin­non ar­von­taan. Kir­jat ja sa­dut voi va­li­ta oman va­lin­nan mu­kaan, mut­ta va­lin­nan hel­pot­ta­mi­sek­si kir­jas­to on laa­ti­nut kir­ja­lis­to­ja, joil­ta voi va­li­ta so­pi­vaa lu­et­ta­vaa.

Kir­ja­lis­tat: Sa­dut ja seik­kai­lut, Maa­il­ma ym­pä­ril­lä, Per­heen pie­nim­mil­le, Elä­män­tai­to­ja, Ru­not ja lo­rut, Las­ten elä­mää.

Kir­jas­ton e-kir­jois­sa ja e-ää­ni­kir­jois­sa on myös sa­tu­ja ja ku­va­kir­jo­ja. Li­sä­tie­to­ja e-ai­neis­tois­ta löy­tyy tääl­tä. Kir­jas­tos­ta voi lai­na­ta myös lu­ku­lait­teen, jon­ka käyt­tö on sa­man­lais­ta kuin äly­pu­he­li­men tai tab­le­tin käyt­tö. Lu­ku­lait­teen säh­kö­mus­te­näyt­tö ei kui­ten­kaan vä­sy­tä sil­miä, jo­ten kir­jaa on miel­lyt­tä­vä lu­kea. Vä­ri­näy­töl­li­sel­lä lu­ku­lait­teel­la on mu­ka­vaa lu­kea esi­mer­kik­si ku­va­kir­jo­ja.

Kot­kan pää­kir­jas­tol­la, Kar­hu­lan ja Kar­hu­vuo­ren kir­jas­toil­la sekä kir­jas­to­au­to Ilo­nal­la on omat ni­mik­ko­kar­hun­sa. Saa­ren Vaa­ri on Kot­kan pää­kir­jas­ton ni­mik­ko­kar­hu. Kir­jas­to­kar­hu­jen ta­ri­nat voi lu­kea tääl­tä.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.