Näin paljon suurempi riski rokottamattomalla on joutua sairaalaan – Riski nousee jo 20–29-vuotiailla

Näin paljon suurempi riski rokottamattomalla on joutua sairaalaan – Riski nousee jo 20–29-vuotiailla

Min­na Har­maa­la

Ro­kot­ta­mat­to­man ih­mi­sen ris­ki jou­tua ko­ro­nan ta­kia sai­raa­la­hoi­toon on 15–20-ker­tai­nen ver­rat­tu­na ro­kot­ta­mat­to­maan, ker­toi ker­toi joh­ta­ja Mika Sal­mi­nen Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­ta (THL) so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön (STM) sekä THL:n tors­tai­aa­mui­ses­sa ti­lan­ne­kat­sauk­ses­sa.

Vaih­te­lu­vä­li joh­tuu sii­tä, et­tä ris­ki on eri­lai­nen eri ikä­ryh­mis­sä. Joh­ta­ja Pasi Poh­jo­la STM:stä sa­noi, et­tä kes­ki­mää­rin ris­ki on 19-ker­tai­nen.

Min­na Har­maa­la

Ro­kot­ta­mat­to­man ih­mi­sen ris­ki jou­tua ko­ro­nan ta­kia sai­raa­la­hoi­toon on 15–20-ker­tai­nen ver­rat­tu­na ro­kot­ta­mat­to­maan, ker­toi ker­toi joh­ta­ja Mika Sal­mi­nen Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sel­ta (THL) so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön (STM) sekä THL:n tors­tai­aa­mui­ses­sa ti­lan­ne­kat­sauk­ses­sa.

Vaih­te­lu­vä­li joh­tuu sii­tä, et­tä ris­ki on eri­lai­nen eri ikä­ryh­mis­sä. Joh­ta­ja Pasi Poh­jo­la STM:stä sa­noi, et­tä kes­ki­mää­rin ris­ki on 19-ker­tai­nen.

Ris­ki sai­raa­la­hoi­toon jou­tu­mi­ses­ta al­kaa nous­ta jo 20–29-vuo­ti­ai­den ikä­ryh­mäs­sä, Sal­mi­nen huo­maut­ti.

Myös tar­tun­nat ovat har­vi­nai­sem­pia ro­ko­te­tuil­la. Poh­jo­lan esit­te­le­mien lu­ku­jen mu­kaan ro­kot­ta­mat­to­mil­la oli Hel­sin­gis­sä vii­koil­la 39–40 kah­dek­san­ker­tai­nen il­maan­tu­vuus kuin ro­ko­te­tuil­la.

Yh­den ro­ko­tu­san­nok­sen saa­nei­ta oli tar­tun­nan saa­neis­ta 5,08 pro­sent­tia, kun ro­ko­tuk­ses­ta oli ku­lu­nut vä­hin­tään kol­me viik­koa. Täy­den ro­ko­tus­sar­jan saa­nei­ta oli 0,25 pro­sent­tia, kun toi­ses­ta an­nok­ses­ta oli ku­lu­nut vä­hin­tään viik­ko.

– Tämä ko­ros­taa var­sin sel­ke­äs­ti sitä, min­kä­lai­sen suo­jan ro­ko­te an­taa. Tär­keim­pä­nä tie­tys­ti vie­lä se, mil­lai­sen suo­jan ro­ko­tus an­taa va­ka­vaa tau­ti­muo­toa vas­taan, Poh­jo­la to­te­si.

Täl­lä het­kel­lä ko­ro­na­po­ti­lai­den sai­raa­la­hoi­don tar­ve on kas­vus­sa. Kaik­ki­aan sai­raa­la­hoi­dos­sa oli vii­me vii­kol­la 124 ko­ro­na­po­ti­las­ta, kun luku viik­koa ai­em­min oli 105. Teho-osas­tol­la ole­vien ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rä on vaih­del­lut, ei­len luku oli Poh­jo­lan mu­kaan 34.

– Seu­rat­ta­va asia on, mi­ten sai­raa­la­hoi­don tar­peen kas­vu nä­kyy te­ho­hoi­don tar­pees­sa, Poh­jo­la kom­men­toi.

Muo­kat­tu 14.10.2021 kel­lo 10.44: Muu­tet­tu ti­lai­suu­den ai­ka­muo­to.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.