Yle ja IS: Koronan myymuunnosta löydetty jo Suomestakin – ”Leviämispotentiaalia on”

Yle ja IS: Koronan myymuunnosta löydetty jo Suomestakin – ”Leviämispotentiaalia on”

Min­na Har­maa­la

Ko­ro­na­vi­ruk­sen tuo­rein­ta ni­met­tyä muun­nos­ta myy­tä on löy­ty­nyt jo Suo­mes­ta­kin, ker­to­vat Yle ja Il­ta-Sa­no­mat. Ta­pauk­sia on IS:n mu­kaan löy­ty­nyt tä­hän men­nes­sä kol­me.

Myy­va­ri­ant­tia ta­vat­tiin en­sim­mäi­se­nä Ko­lum­bi­as­sa ja sitä on löy­ty­nyt jo kym­me­nis­tä mais­ta.

– Yk­sit­täi­siä tau­ti­ta­pauk­sia on useis­sa mais­sa eli voi olet­taa, et­tä le­vi­ä­mis­po­ten­ti­aa­lia on.

Min­na Har­maa­la

Ko­ro­na­vi­ruk­sen tuo­rein­ta ni­met­tyä muun­nos­ta myy­tä on löy­ty­nyt jo Suo­mes­ta­kin, ker­to­vat Yle ja Il­ta-Sa­no­mat. Ta­pauk­sia on IS:n mu­kaan löy­ty­nyt tä­hän men­nes­sä kol­me.

Myy­va­ri­ant­tia ta­vat­tiin en­sim­mäi­se­nä Ko­lum­bi­as­sa ja sitä on löy­ty­nyt jo kym­me­nis­tä mais­ta.

– Yk­sit­täi­siä tau­ti­ta­pauk­sia on useis­sa mais­sa eli voi olet­taa, et­tä le­vi­ä­mis­po­ten­ti­aa­lia on. Vä­hin­tään koh­tuul­li­ses­ti se on le­vin­nyt eri­tyi­ses­ti Ko­lum­bi­as­sa ja Ecu­a­do­ris­sa, jois­sa kol­mas- ja vii­de­so­sa uu­sis­ta tar­tun­nois­ta on myy­tä, sa­noo Tu­run yli­o­pis­ton vi­ru­so­pin pro­fes­so­ri Ilk­ka Jul­ku­nen Il­ta-Sa­no­mil­le.

Jul­ku­sen mu­kaan myy­va­ri­an­tin tart­tu­mis- tai le­vi­ä­mis­herk­kyy­des­tä ei ole vie­lä täy­sin tark­kaa tie­toa. Hän pi­tää kui­ten­kin epä­to­den­nä­köi­se­nä, et­tä myy syr­jäyt­täi­si tä­män­het­ki­sen val­ta­vi­ruk­sen eli del­ta­muun­nok­sen.

Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tö WHO:n luo­ki­tuk­ses­sa myy­va­ri­ant­ti (mu) on täl­lä het­kel­lä luo­kas­sa "seu­rat­ta­vat" (va­ri­ants of in­te­rest). Ky­sees­sä on luo­kit­te­lun toi­sek­si kor­kein taso. Kor­keim­mal­la ta­sol­la eli huo­les­tut­ta­vien (va­ri­ants of con­cern) luo­kas­sa ovat al­fa-, beta- gam­ma- ja del­ta­muun­nok­set.

Ilk­ka Jul­ku­nen ker­too sekä Ylen et­tä IS:n ju­tuis­sa, et­tä myy­va­ri­ant­ti ei tuo mer­kit­tä­vää li­sä­uh­kaa ver­rat­tu­na beta- ja del­ta­muun­nok­seen, mut­ta et­tä se pys­tyy jon­kin ver­ran väis­tä­mään ro­kot­teen tuo­maa suo­jaa.

– Tä­män het­ken ro­kot­teet toi­mi­vat kaik­kia va­ri­ant­te­ja, myös myy­tä vas­taan. Kah­den an­nok­sen jäl­keen suo­ja on riit­tä­vä eri­tyi­ses­ti va­ka­vaa in­fek­ti­o­ta vas­taan, Jul­ku­nen sa­noo IS:lle.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.