Muumissa on oikean hevosen tuntuma

Muumissa on oikean hevosen tuntuma

Veli-Pek­ka Kel­lo­nie­mi

Kot­ka­lai­nen Sen­ni Vak­ka­ri, 11, on ra­ken­ta­nut Pepe-vaa­rin­sa eli Pert­ti Lemst­rö­min kans­sa puu­he­vo­sen ni­mel­tä Muu­mi. Mi­kään ta­val­li­nen kep­pi­he­vo­nen ei ole ky­sees­sä vaan sä­kä­kor­keu­del­taan 120-sent­ti­nen, lä­hes ai­kui­sen he­vo­sen kor­kui­nen, luo­mus.

– Sii­nä on oi­ke­an he­vo­sen tun­tu­ma ja sitä hoi­de­taan kuin oi­ke­aa he­vos­ta.

Veli-Pek­ka Kel­lo­nie­mi

Kot­ka­lai­nen Sen­ni Vak­ka­ri, 11, on ra­ken­ta­nut Pepe-vaa­rin­sa eli Pert­ti Lemst­rö­min kans­sa puu­he­vo­sen ni­mel­tä Muu­mi. Mi­kään ta­val­li­nen kep­pi­he­vo­nen ei ole ky­sees­sä vaan sä­kä­kor­keu­del­taan 120-sent­ti­nen, lä­hes ai­kui­sen he­vo­sen kor­kui­nen, luo­mus.

– Sii­nä on oi­ke­an he­vo­sen tun­tu­ma ja sitä hoi­de­taan kuin oi­ke­aa he­vos­ta. Sen­ni pi­tää sii­tä hy­vää huol­ta, ker­too Lemst­röm.

Muu­mil­la on ai­don is­tu­ma-asen­non ta­kaa­va kou­lu­sa­tu­la. Puu­he­vo­nen kul­kee pyö­ril­lä ta­lu­tet­ta­es­sa. Män­ty­ri­mas­ta ja va­ne­ris­ta koos­tu­va he­vo­nen omaa kään­ty­vät etu­pyö­rät, jo­ten se liik­kuu ai­don oloi­ses­ti.

– Al­kuun Muu­mil­la oli van­han ruo­hon­leik­ku­rin pyö­rät, jot­ka oli­vat huo­not, kos­ka ne ei­vät kään­ty­neet, sa­noo Lemst­röm.

– Jar­ru­ja ei ole, jo­ten jyr­kis­sä ala­mäis­sä hyp­pään pois, sa­noo Sen­ni.

Ko­me­an puu­he­vo­sen ra­ken­nusp­ro­jek­ti kes­ti vii­kon, ja luo­mus oli val­mis ju­han­nuk­se­na.

– Sen­ni on it­se ruu­van­nut jo­kai­sen ri­man ja suun­ni­tel­lut he­vos­ta. Sii­nä on tois­ta sa­taa ruu­via ja pai­no­a­kin sen ver­ran et­tei läh­de tuu­len mu­ka­na, sa­noo Pepe-vaa­ri.

He­vo­sen ra­ken­ne on mah­dol­li­sim­man tu­ke­va mut­ta ke­vyt, et­tä sitä voi lii­ku­tel­la.

– Mal­lia ei ole ko­pi­oi­tu ne­tis­tä, vaan se on täy­sin uniik­ki, Lemst­röm va­kuut­taa.

Idea puu­he­vo­seen tuli Sen­nin rat­sas­tus­har­ras­tuk­ses­ta ja toi­vees­ta saa­da iki­o­ma he­vo­nen.

– Ai­dot he­vo­set ovat mel­koi­sen kal­lii­ta, Lemst­röm sa­noo.

Muu­mia har­ja­taan, sen sa­tu­la ote­taan vä­lil­lä pois, sil­le lai­te­taan rii­mu pää­hän ja kor­va­hu­put. He­pan kans­sa on puu­has­tel­tu lä­hes päi­vit­täin.

– Heti kun Sen­ni he­rää, Muu­mi val­jas­te­taan ja vä­lil­lä ken­täl­lä ol­laan il­taan as­ti, Pepe-vaa­ri ker­too.

Koulusatula antaa aidon tuntuman puuheppaan.

Koulusatula antaa aidon tuntuman puuheppaan.

Sen­nin mu­kaan Muu­min kans­sa voi har­joi­tel­la esi­mer­kik­si sel­kään nou­se­mis­ta, loi­vaan ala­mä­keen me­noa ja ta­lu­tus­ta.

– Ta­lut­ta­mi­nen on hyö­dyl­li­nen tai­to. Sil­lä voi tie­na­ta tal­lil­la il­mai­sia rat­sas­tus­ker­to­ja, sa­noo Lemst­röm.

Muu­mi on saa­nut ken­täl­lä Ot­so­las­sa ih­mi­sil­tä po­si­tii­vis­ta pa­lau­tet­ta ja ke­hu­ja.

– He­vo­nen on huo­mi­oi­tu ja moni on pyy­tä­nyt, et­tä sai­si­ko ot­taa ku­van, sa­noo Pepe-vaa­ri.

Sen­ni sai puu­he­vo­sel­la uu­den ys­tä­vän­kin.

– Eräs tyt­tö ky­syi, sai­si­ko rat­sas­taa Muu­mil­la ja hän sai, jo­ten olem­me rat­sas­ta­neet yh­des­sä pal­jon, Sen­ni sa­noo.

Sen­ni on har­ras­ta­nut rat­sas­tus­ta yh­teen­sä noin vuo­den.

– Jot­kin tal­lit ovat ol­leet ko­ro­nan vuok­si kiin­ni, hän to­te­aa.

Hep­pa pää­see tal­vel­la suo­jan al­le.

– Eh­kä se kul­kee tal­vel­la­kin, jos vaih­de­taan al­le tal­vi­ren­kaat, Pepe-vaa­ri poh­tii.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.