Imatra vei potin – Pyhtää onnittelee Imatraa erämuseokilvan voitosta

Imatra vei potin – Pyhtää onnittelee Imatraa erämuseokilvan voitosta

Pyh­tään kun­nan­joh­ta­ja Jou­ni Eho on­nit­te­lee Imat­ran kau­pun­kia voi­tos­ta kil­pai­lus­sa val­ta­kun­nal­li­sen erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­se­on si­joi­tus­pai­kas­ta.

– Sy­dä­mel­li­set on­nit­te­lut Imat­ran kau­pun­gil­le ja Ete­lä-Kar­ja­lal­le ja Sai­maan ran­noil­le. On ol­lut ilo ja kun­nia ol­la mu­ka­na hie­nos­sa kil­vas­sa Imat­ran ja Rii­hi­mä­en kans­sa, Eho lau­suu vi­de­o­ter­veh­dyk­ses­sään Pyh­tään kun­nan Fa­ce­book-si­vus­tol­la.

Pyh­tään kun­nan­joh­ta­ja Jou­ni Eho on­nit­te­lee Imat­ran kau­pun­kia voi­tos­ta kil­pai­lus­sa val­ta­kun­nal­li­sen erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­se­on si­joi­tus­pai­kas­ta.

– Sy­dä­mel­li­set on­nit­te­lut Imat­ran kau­pun­gil­le ja Ete­lä-Kar­ja­lal­le ja Sai­maan ran­noil­le. On ol­lut ilo ja kun­nia ol­la mu­ka­na hie­nos­sa kil­vas­sa Imat­ran ja Rii­hi­mä­en kans­sa, Eho lau­suu vi­de­o­ter­veh­dyk­ses­sään Pyh­tään kun­nan Fa­ce­book-si­vus­tol­la.

Kun­nan­joh­ta­ja myön­tää Pyh­tään kun­nan tie­dot­tees­sa, et­tä tap­pio har­mit­taa tuo­reel­taan, mut­ta Pyh­tää ei aio jää­dä sitä ko­vin pit­käk­si ai­kaa mu­reh­ti­maan.

– Tot­ta kai har­mit­taa, mut­ta us­kon, et­tä val­ta­kun­nal­li­nen erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo saa Imat­ras­ta lois­ta­van ko­din.

Ehon mu­kaan pro­ses­si oli ker­ta­kaik­ki­sen upea.

– Me saim­me tä­hän mu­kaan lu­kui­sas­ti naa­pu­rei­ta, kun­tia ja yri­tyk­siä ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta, mis­tä heil­le läm­min kii­tos. Opim­me pal­jon omis­ta vah­vuuk­sis­tam­me, vaik­ka ko­ti­teh­tä­vi­ä­kin jäi. Us­kon, et­tä täs­tä pro­ses­sis­ta syn­tyy jo­tain hy­vää, ja Pyh­tää nou­see täs­tä hy­vin no­pe­as­ti ja­loil­leen, Eho sa­noo.


Tuoreimmat paikallisuutiset tarjoaa kaupunkilehdet Pohjois-Kymenlaakso ja Ankkuri

Lähetä viesti studioon

Risuja tai ruusuja tai biisitoive?
Soita meille studioon numeroon 044 9897 123 tai
laita Whatsapp-viesti numeroon 041 317 9985

Oma Harri
Ennenkuulumattoman kätevää radiomainontaa keveällä hinnoittelulla
Lataa sovellus

© Radio Kaakko. Oikeudet muutoksiin pidetään.